University of Hertfordshire

From the same journal

Standard

Harvard

APA

Vancouver

Author

Bibtex

@article{7d49e5ecced34a319417f1d0ad02c969,
title = "Avrupa Birliği’nde Sermaye Piyasalarının Entegrasyonu ve T{\"u}rk Sermaye Piyasasının Uyumu",
abstract = "Rekabetin gittik{\cc}e yoğunlaştığı g{\"u}n{\"u}m{\"u}z d{\"u}nyasında {\"u}lkeler ekonomik a{\cc}ıdan daha g{\"u}{\cc}l{\"u} olabilmek i{\cc}in yeni arayışlar ve yeni oluşumlar i{\cc}ine girmişlerdir. Değişen ve gelişen koşullara uyum sağlayabilmek i{\cc}in yeniden yapılanma uluslararası boyutta kendini g{\"o}stermeye başlamıştır. Bu yapılanmalardan biri de Avrupa Birliği’nde sermaye piyasalarının entegrasyonu konusundadır. D{\"u}nya ekonomisinin temel taşlarından biri olan AB, {\"u}ye {\"u}lkelerin ekonomik g{\"u}{\cc}lerini en uygun şekilde biraraya getirmek i{\cc}in {\cc}eşitli d{\"u}zenlemeler yapmakta ve bu d{\"u}zenlemeleri yeni koşullara uyarlayarak dinamik tutmaktadır. Buradaki ana hedef, {\"u}ye {\"u}lkeler arasında her t{\"u}rl{\"u} sınırlama ve kısıtlamayı ortadan kaldırarak tek ekonomi ve tek finansal piyasa oluşumunu ger{\cc}ekleştirmektir. {\"O}zellikle parasal birliğin {\"u}ye {\"u}lkeler arasında b{\"u}y{\"u}k oranda sağlanmış olması, Birlik i{\cc}inde sermaye piyasalarının da b{\"u}t{\"u}nleşmesi d{\"u}ş{\"u}ncesine ağırlık kazandırmıştır. AB sermaye piyasalarındaki entegrasyon s{\"u}reci birliğe {\"u}ye olmayı hedefleyen ve aday stat{\"u}s{\"u} kazanan T{\"u}rkiye’yi yakından ilgilendirmektedir. Bu aşamada T{\"u}rk sermaye piyasasının yasal ve teknik altyapı a{\cc}ısından AB sermaye piyasaları ile uyumlu olması ve aralarında bir yakınlaşmaya gidilmesi olduk{\cc}a {\"o}nem kazanmaya başlamıştır. AB ile yakınlaşmanın {\"o}nemli aşamalarından biri sermaye piyasasının AB’deki sermaye piyasalarının entegrasyon s{\"u}recine uyumlu hale getirilmesidir. Bu konuda d{\"u}zenleyici otoriteler tarafından gerekli {\"o}nlemlerin alınması ve bunların olabildiğince kısa s{\"u}rede hayata ge{\cc}irilmesi, adaylık tartışmalarının yoğun olarak yaşandığı d{\"o}nemde bir gereklilik olarak ortaya {\cc}ıkmaktadır. Bu {\cc}alışmada AB’de sermaye piyasalarının entegrasyonu, bu entegrasyonun olası yarar ve sakıncaları ile entegrasyona T{\"u}rk sermaye piyasasının uyum durumunun incelenmesi ama{\cc}lanmıştır.",
author = "Nurgul Chambers",
year = "2005",
language = "Other",
pages = "p.127 --143",
journal = "Istanbul Chamber of Certified Public Accountants Publications, Mali {\cC}{\"o}z{\"u}m Journal",
number = "71",

}

RIS

TY - JOUR

T1 - Avrupa Birliği’nde Sermaye Piyasalarının Entegrasyonu ve Türk Sermaye Piyasasının Uyumu

AU - Chambers, Nurgul

PY - 2005

Y1 - 2005

N2 - Rekabetin gittikçe yoğunlaştığı günümüz dünyasında ülkeler ekonomik açıdan daha güçlü olabilmek için yeni arayışlar ve yeni oluşumlar içine girmişlerdir. Değişen ve gelişen koşullara uyum sağlayabilmek için yeniden yapılanma uluslararası boyutta kendini göstermeye başlamıştır. Bu yapılanmalardan biri de Avrupa Birliği’nde sermaye piyasalarının entegrasyonu konusundadır. Dünya ekonomisinin temel taşlarından biri olan AB, üye ülkelerin ekonomik güçlerini en uygun şekilde biraraya getirmek için çeşitli düzenlemeler yapmakta ve bu düzenlemeleri yeni koşullara uyarlayarak dinamik tutmaktadır. Buradaki ana hedef, üye ülkeler arasında her türlü sınırlama ve kısıtlamayı ortadan kaldırarak tek ekonomi ve tek finansal piyasa oluşumunu gerçekleştirmektir. Özellikle parasal birliğin üye ülkeler arasında büyük oranda sağlanmış olması, Birlik içinde sermaye piyasalarının da bütünleşmesi düşüncesine ağırlık kazandırmıştır. AB sermaye piyasalarındaki entegrasyon süreci birliğe üye olmayı hedefleyen ve aday statüsü kazanan Türkiye’yi yakından ilgilendirmektedir. Bu aşamada Türk sermaye piyasasının yasal ve teknik altyapı açısından AB sermaye piyasaları ile uyumlu olması ve aralarında bir yakınlaşmaya gidilmesi oldukça önem kazanmaya başlamıştır. AB ile yakınlaşmanın önemli aşamalarından biri sermaye piyasasının AB’deki sermaye piyasalarının entegrasyon sürecine uyumlu hale getirilmesidir. Bu konuda düzenleyici otoriteler tarafından gerekli önlemlerin alınması ve bunların olabildiğince kısa sürede hayata geçirilmesi, adaylık tartışmalarının yoğun olarak yaşandığı dönemde bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada AB’de sermaye piyasalarının entegrasyonu, bu entegrasyonun olası yarar ve sakıncaları ile entegrasyona Türk sermaye piyasasının uyum durumunun incelenmesi amaçlanmıştır.

AB - Rekabetin gittikçe yoğunlaştığı günümüz dünyasında ülkeler ekonomik açıdan daha güçlü olabilmek için yeni arayışlar ve yeni oluşumlar içine girmişlerdir. Değişen ve gelişen koşullara uyum sağlayabilmek için yeniden yapılanma uluslararası boyutta kendini göstermeye başlamıştır. Bu yapılanmalardan biri de Avrupa Birliği’nde sermaye piyasalarının entegrasyonu konusundadır. Dünya ekonomisinin temel taşlarından biri olan AB, üye ülkelerin ekonomik güçlerini en uygun şekilde biraraya getirmek için çeşitli düzenlemeler yapmakta ve bu düzenlemeleri yeni koşullara uyarlayarak dinamik tutmaktadır. Buradaki ana hedef, üye ülkeler arasında her türlü sınırlama ve kısıtlamayı ortadan kaldırarak tek ekonomi ve tek finansal piyasa oluşumunu gerçekleştirmektir. Özellikle parasal birliğin üye ülkeler arasında büyük oranda sağlanmış olması, Birlik içinde sermaye piyasalarının da bütünleşmesi düşüncesine ağırlık kazandırmıştır. AB sermaye piyasalarındaki entegrasyon süreci birliğe üye olmayı hedefleyen ve aday statüsü kazanan Türkiye’yi yakından ilgilendirmektedir. Bu aşamada Türk sermaye piyasasının yasal ve teknik altyapı açısından AB sermaye piyasaları ile uyumlu olması ve aralarında bir yakınlaşmaya gidilmesi oldukça önem kazanmaya başlamıştır. AB ile yakınlaşmanın önemli aşamalarından biri sermaye piyasasının AB’deki sermaye piyasalarının entegrasyon sürecine uyumlu hale getirilmesidir. Bu konuda düzenleyici otoriteler tarafından gerekli önlemlerin alınması ve bunların olabildiğince kısa sürede hayata geçirilmesi, adaylık tartışmalarının yoğun olarak yaşandığı dönemde bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada AB’de sermaye piyasalarının entegrasyonu, bu entegrasyonun olası yarar ve sakıncaları ile entegrasyona Türk sermaye piyasasının uyum durumunun incelenmesi amaçlanmıştır.

M3 - Review article

SP - 127

EP - 143

JO - Istanbul Chamber of Certified Public Accountants Publications, Mali Çözüm Journal

JF - Istanbul Chamber of Certified Public Accountants Publications, Mali Çözüm Journal

IS - 71

ER -