Network

Małgorzata Kryłów

  • Cracow University of Technology

External person

Pavel Kratina

  • Queen Mary University of London

External person

J. Iwan Jones

  • Queen Mary University of London

External person

Danielle J. Marchant

  • Queen Mary University of London

External person

Ozge Eyice

  • Queen Mary University of London

External person

Paweł Wilk

  • National Research Institute

External person

Ewa Szalińska van Overdijk

  • Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie

External person

Ewa Jakusik

  • National Research Institute

External person

Ewa Szalińska

  • Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie

External person

Paulina Orlińska-Woźniak

  • National Research Institute

External person