Avrupa Birliği’nde Sermaye Piyasalarının Entegrasyonu ve Türk Sermaye Piyasasının Uyumu

Translated title of the contribution: Integration of Capital Markets in the European Union and Harmonization of the Turkish Capital Market

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

Abstract

Rekabetin gittikçe yoğunlaştığı günümüz dünyasında ülkeler ekonomik açıdan daha güçlü olabilmek için yeni arayışlar ve yeni oluşumlar içine girmişlerdir. Değişen ve gelişen koşullara uyum sağlayabilmek için yeniden yapılanma uluslararası boyutta kendini göstermeye başlamıştır. Bu yapılanmalardan biri de Avrupa Birliği’nde sermaye piyasalarının entegrasyonu konusundadır.

Dünya ekonomisinin temel taşlarından biri olan AB, üye ülkelerin ekonomik güçlerini en uygun şekilde biraraya getirmek için çeşitli düzenlemeler yapmakta ve bu düzenlemeleri yeni koşullara uyarlayarak dinamik tutmaktadır. Buradaki ana hedef, üye ülkeler arasında her türlü sınırlama ve kısıtlamayı ortadan kaldırarak tek ekonomi ve tek finansal piyasa oluşumunu gerçekleştirmektir. Özellikle parasal birliğin üye ülkeler arasında büyük oranda sağlanmış olması, Birlik içinde sermaye piyasalarının da bütünleşmesi düşüncesine ağırlık kazandırmıştır.

AB sermaye piyasalarındaki entegrasyon süreci birliğe üye olmayı hedefleyen ve aday statüsü kazanan Türkiye’yi yakından ilgilendirmektedir. Bu aşamada Türk sermaye piyasasının yasal ve teknik altyapı açısından AB sermaye piyasaları ile uyumlu olması ve aralarında bir yakınlaşmaya gidilmesi oldukça önem kazanmaya başlamıştır. AB ile yakınlaşmanın önemli aşamalarından biri sermaye piyasasının AB’deki sermaye piyasalarının entegrasyon sürecine uyumlu hale getirilmesidir. Bu konuda düzenleyici otoriteler tarafından gerekli önlemlerin alınması ve bunların olabildiğince kısa sürede hayata geçirilmesi, adaylık tartışmalarının yoğun olarak yaşandığı dönemde bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu çalışmada AB’de sermaye piyasalarının entegrasyonu, bu entegrasyonun olası yarar ve sakıncaları ile entegrasyona Türk sermaye piyasasının uyum durumunun incelenmesi amaçlanmıştır.
Translated title of the contributionIntegration of Capital Markets in the European Union and Harmonization of the Turkish Capital Market
Original languageOther
Pages (from-to)p.127 -143
JournalIstanbul Chamber of Certified Public Accountants Publications, Mali Çözüm Journal
Issue number71
Publication statusPublished - 2005

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Integration of Capital Markets in the European Union and Harmonization of the Turkish Capital Market'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this