Banka Değerlemesi

Translated title of the contribution: Due Diligence of Banks

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

Abstract

Yakın geçmişte yaşanan finansal krizlerden sonra bankaların devir, birleşme ve satın almalarının özendirilmesi amacıyla yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerle devir ve birleşmeler kolaylaştırılmış ve bu çerçevede bankalardan birleşme çalışmalarının hızlandırılması istenmiştir. Birleşme ve satın almaların ölçek ekonomilerden yararlanarak maliyetleri azaltıp verimlilik ve karlılığı artırma olanağı sağlaması, rekabetin yoğun olduğu bankacılık sektöründe bankalara önemli üstünlükler kazandırabilecektir. Böyle bir ortamda, bankaların değerlemesi her zamankinden daha fazla önem taşır hale gelmiştir.

Değerleme konusunda yapılan çalışmaların, banka değerlemesinden çok, ağırlıklı olarak firma değerlemesi ile ilgili olduğu görülmektedir. Bankacılığın finansal sistemin temel unsuru olduğu ve gündemdeki yerini koruduğu bir dönemde, banka değerlemesine ilişkin bazı bilgiler vermek ve bir örnek yardımıyla banka değerlemesinin hesaplanışını göstermek bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.
Translated title of the contributionDue Diligence of Banks
Original languageOther
Pages (from-to)168-179
JournalLebib Yalkın Mevzuat Journal
Issue numberNo.14
Publication statusPublished - Feb 2005

Cite this